Türkiye Cumhuriyeti

Londra Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Teda-2014 Yılı Edebi Çeviri Atölyeleri , 10.09.2014

2005 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayınlanmasına Destek Programı (TEDA) yürütülmektedir. Sözkonusu program paralelinde Türk edebiyatının yazı dili birikiminin diğer dillere aktarılması, dolayısıyla dünya okuruna arzının daha nitelikli hale getirilmesi ve aynı şekilde diğer dünya edebiyat eserlerinin ülkemiz insanına tanıtılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yurtiçi ve yurtdışından meslek örgütleri, çeşitli kültürel kurum ve kuruluşların işbirliğiyle iki dilli Edebi Çeviri Atölyeleri düzenlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile uluslararası kuruşluşlar işbirliğiyle İstanbul Büyükada'da düzenlenecek Edebi Çeviri Atölyeleri aşağıda sunulmaktadır.

Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT) 25 Ekim-1 Kasım 2014

Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜFÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRUSÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-İspanyolca/İspanyolca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİSÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRAPÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Çince/Çince-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜÇÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Lehçe/Lehçe-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜLEHÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-İtalyanca/İtalyanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİTÇAT)  3-10 Kasım 2014

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT) 3-10 Kasım 2014

Edebi Çeviri Atölyelerine ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları www.teda.gov.tr ve www.tedaproject.gov.tr adreslerinden temin edilebilmektedir.