Büyükelçinin Mesajı

Değerli Ziyaretçiler,

İngiltere’yle ilişkilerimizin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasındaki ticari temasların başladığı 16. yüzyıla uzanmaktadır. 500 yılı aşkın süredir her alanda gelişerek devam eden ve zengin Türk kültürünün yayılmasına da katkıda bulunan ilişkilerimizi daha da ilerletmek ve güçlendirmek kararlılığındayım. Ülkelerimiz arasındaki özel tarihi bağlar ilişkilerimizin karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda geliştirilmesi için gerekli sağlam temele ve potansiyele sahiptir.

İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’yla diplomatik ilişkiler tesis eden ilk ülkelerden biridir. William Harborne Bab-ı Ali’de 1583’te göreve başlayan ilk İngiliz Büyükelçisidir. Diğer taraftan Osmanlı İmparatorluğu yabancı ülkelere Büyükelçi göndermeye İngiltere’yle başlamış ve Yusuf Agâh Efendi 1793’te Londra’daki ilk Osmanlı Büyükelçisi olmuştur. Sultan Abdülaziz’in 1867’de İngiltere’ye gelişi, bir Osmanlı Padişahı’nın Batı Avrupa’ya ilk ziyareti niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet döneminde ise, Kral VIII. Edward Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk resmi davetlisi olarak 1936’da Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Ortak tarihimizin ruhu, Kraliçe II. Elizabeth’in 1971’de Türkiye’yi ziyareti sırasında Gelibolu’daki Türk anıtı ziyaretçi defterine yazdığı şu sözlerde en güzel şekilde ifade bulmaktadır: “Milletlerimizin birbirlerine karşı ebedi saygı kazanmalarına vesile olan Gelibolu harbinde hayatını kaybedenlere yaraşır bir anıt”. Türk-İngiliz ilişkileri ticaret, sanayi, turizm, kültür ve savunma gibi her alanda gelişmiş ve Kraliçe’nin 37 yıl sonra 2008 Mayıs ayında gerçekleştirdiği ikinci ziyaretle de yeni bir ivme kazanmıştır. Bu ivme, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2010 yılı “Chatham House Ödülü”nü almak üzere 6-9 Kasım 2010 tarihlerindeki Londra ziyareti ve Kraliçe’nin davetine icabetle 20-24 Kasım 2011 tarihlerinde İngiltere’ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti ile yeni bir boyuta taşınmıştır.

Üst düzey ziyaretler bununla da sınırlı kalmamış, İngiltere Başbakanı David Cameron 26-27 Temmuz 2010 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sayın Başbakanımız da Başbakan Cameron’un davetine icabetle 30-31 Mart 2011’de ve Olimpiyat oyunlarının açılış törenlerine katılmak üzere 26-28 Temmuz 2012 tarihlerinde İngiltere’yi ziyaret etmişlerdir.

Türkiye ve İngiltere, yaklaşık 60 yıldır NATO müttefiki olarak dayanışmayı sürdürmekte ve Balkanlar’dan Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’ya uzanan geniş coğrafyada barış, güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi, terörle mücadele ve iki garantör güç olarak Kıbrıs sorununa çözüm getirilmesi için birlikte çalışmaya devam etmektedirler. Türkiye ve İngiltere ayrıca, OECD, AGİT, DTÖ, G-20 ve Avrupa Konseyi gibi birçok uluslararası örgüte üyedirler. Uluslararası toplumun dış politikamıza olan güveninin bir kanıtı olarak 2009- 2010 döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini yürüten ülkemiz, bu süreç zarfında daha barışçıl bir dünya, küresel güvenlik, istikrar ve refahın devamlılığı yönünde çaba sarfetmiştir.

İngiltere Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyeliğine yönelik katılım sürecine, ileri görüşlü bir yaklaşımla, her zaman güçlü destek veren ülkelerden biri olmuştur. İngiltere’nin öndegelen devlet adamları bu desteğin devam edeceğini beyan etmektedirler. Türkiye’nin 700 yılı aşkın süredir etkileşim içinde olduğu Avrupa’yla ilişkileri ortak değerler ve karşılıklı bağımlılık temelinde şekillenmiştir.

İngiltere’de yaşayan yaklaşık 400.000 kişilik Türkçe konuşan toplumumuz, ülkelerimiz arasında güçlü bir insani bağ ve kültürel köprü niteliği taşımaktadır. İşadamı, akademisyen, siyasetçi gibi başarılı ve seçkin roller üstlenen toplumumuzun değerli mensuplarının çok kültürlü İngiliz toplumuna önemli katkılarda bulunduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Vatandaşlarımızın ve toplumumuzun üyelerinin İngiltere’de hak ettikleri güçlü konumu sağlamlaştırırken, aynı zamanda aralarındaki dayanışmayı da güçlendirmeye devam edeceklerinden eminim.

Ülkemiz ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler yıllar içinde istikrarlı biçimde gelişmiş; İngiltere Türkiye’nin öndegelen ticaret ortaklarından biri olmuş ve ikili ticaret hacmimiz yıllık 15 milyar Dolar (2013) seviyesini aşmıştır. Bu rakamın 8,8 milyar dolarını bizim ihracatımız oluştururken, İngiltere’den 6,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında İngiltere Türkiye’nin ihracatında 3. sırada yeralmıştır. Her yıl yaklaşık iki buçuk milyon İngiliz turist Türkiye’ye seyahat etmektedir.

Bu vesile ile internet sitemizin ziyaretçilerine Büyükelçiliğimizdeki mesai arkadaşlarım ve kendi adıma en iyi dileklerimizi sunuyorum.

 

Pazartesi - Cuma

9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 Dini Tatil (Good Friday)
2.4.2018 Dini Tatil (Easter Monday)
7.5.2018 Resmi Tatil (Early May Bank Holiday)
28.5.2018 Resmi Tatil (Spring Bank Holiday)
15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı
27.8.2018 Resmi Tatil (Summer Bank Holiday)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 Dini Tatil (Christmas Day)
26.12.2018 Resmi Tatil (Boxing Day)