Sözleşmeli Sekreter Sınavı

Londra Büyükelçiliği 06.04.2017

T.C.

LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Ticaret Müşavirliği

SÖZLEŞMELİ SEKRETER İLANI

T.C. Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinde münhal bulunan bir adet SÖZLEŞMELİ SEKRETER kadrosunda personel istihdam edilecek olup, ilana ilişkin ayrıntılar aşağıda duyurulmaktadır.

Görev Tanımı: Sözleşmeli Sekreter görevleri temel olarak; Müşavirliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazıları hazırlamak, her türlü dokümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak, Müşavirliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinde,yazışmalarda ayrıca Müşavir tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Aranan Nitelikler:

1) En az lisans seviyesinde eğitim veren bir öğretim kurumundan veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

3) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

5) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

6) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

7) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya tecilli bulunmak.

8)Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak

Başvuru İçin Talep Edilen Belgeler:

Sınava son başvuru tarihi 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimi olup, yukarıdaki nitelikleri taşıyan adayların,

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası,
e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.)

2. Kimlik belgesinin aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

3. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

4. Özgeçmişi (CV) ve Türkçe tercümesi,

5. Varsa referans mektubu ve Türkçe tercümesi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

Ekleyerek londra@ekonomi.gov.tr adresine (Konu kısmına “Sözleşmeli Sekreter Alımı” yazarak) e-posta ile yahut “T.C. Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 43 Belgrave Square, London SW1X 8PA” adresine elden yahut taahhütlü posta ile 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Postayla veya elden yapılan başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 2. 3. ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

E-posta ile yapılan başvurularda eklenecek belgelerin tarayıcı marifetiyle taranması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan başvurularda da 2. 3. ve 6. sıradaki belgelerin orijinalleri sınav öncesinde teslim edilebilir.

Sınav:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanı gibi geçerli bir kimlik belgesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurusu uygun görülen adaylar, adresi aşağıda yer alan Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nde gerçekleştirilecek olan Yazılı Yeterlilik Sınavı’na e-mail marifetiyle çağırılacaklardır. Yazılı sınavın günü adaylara bilahare duyurulacaktır.

Yazılı sınav (İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye tercüme) ve sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sözlü Sınavda; İngilizce ve Türkçe bilgisi, Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Genel Ticaret ve Ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.

Sınavın Yeri:

T.C. Londra Büyükelçiliği

43 Belgrave Square, London

SW1X 8PA

Telefon: 020 72355014

Faks: 020 72352207

londra@ekonomi.gov.trPazartesi - Cuma

9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 Yılbaşı
19.4.2019 Dini Tatil (Good Friday)
22.4.2019 Dini Tatil (Easter Monday)
6.5.2019 Resmi Tatil (Early May Bank Holiday)
27.5.2019 Resmi Tatil (Spring Bank Holiday)
4.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 Kurban Bayramı
26.8.2019 Resmi Tatil (Summer Bank Holiday)
29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 Dini Tatil (Christmas Day)
26.12.2019 Resmi Tatil (Boxing Day)