Türkiye Cumhuriyeti

Londra Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

“yurtdişi Genç Liderler Projesi” Duyurusu , 29.01.2013

Sevgili Gençler,

T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,  “YURTDIŞI GENÇ LİDERLER PROJESİ”ni hayata geçirecektir. Proje; yurtdışında yaşayan, geleceğini İngiltere’de gören ve toplumumuzda rol model olabilecek üniversite birinci ya da ikinci sınıf öğrencilerimizin eğitim ve sosyal alandaki başarılarını desteklemeyi ve Türk toplumu içinde konumlarını pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Hazırlık çalışmaları son aşamasına gelen üç yıllık program; kültür ve tarih gezilerini, sosyal etkinlikleri, kurum ziyaretlerini, kişisel gelişim ve liderlik seminerlerini ve stajı kapsamaktadır.

Program takvimi, içeriği ve başvuru koşullarına http://gelecek.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesinden ulaşılabilir. Başvurular sözkonusu internet sitesi üzerinden 20 Şubat 2013 tarihine kadar yapılabilecektir.

Başvuru koşullarını taşıyan gençlerimizin sözkonusu projeye ilgi göstermelerini bekliyoruz.

T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ