Türkiye Cumhuriyeti

Londra Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ülkemiz Ile Man Adası Arasında İmzalanan Anlaşma , 24.09.2012

Ülkemiz ile Man Adası arasında vergi konularında bilgi değişimi anlaşması 21 Eylül 2012 Cuma günü Büyükelçiliğimizde imzalanmıştır. Anlaşmayı hükümetimiz adına Maliye Bakanlığı’ndan Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Kilci, Man Adası Hükümeti adına ise Hazine Bakanı Sayın William Edward Teare imzalamıştır.

 

Ülkemiz ile Man Adası arasında cezai ve hukuki vergi konularında bilgi değişimini öngören sözkonusu anlaşma ile iki ülke arasında yatırımların artırılmasının yanı sıra vergi kaybı ve kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Anlaşmaya taraf olan Man Adası, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığına bağlı topraklardan biridir. Man Adası ile birlikte Manş adalarını da içeren söz konusu topraklar, Birleşik Krallığın ve AB’nin bir parçası olmayan, büyük ölçüde kendi kendini yöneten birimlerdir. Doğrudan seçimle gelen yasama organları, kendi idari, mali hukuki yapıları, ayrı para birimleri, ayrı vergi, göç ve gümrük mevzuatları vardır. Birleşik Krallık parlamentosunda temsil edilmemekle birlikte savunma ve dış politika konuları Birleşik Krallığın yetkisindedir.

 

Man Adası’nın devlet Başkanı İngiliz kraliçesidir. Ancak ülkede “Chief Minister” unvanını taşıyan bir hükümet başkanı bulunmaktadır. AB’nin bir parçası olmaması dolayısyla Man Adasında AB mevzuatı uygulanmamaktadır.

İlgili Dosyalar :

- Resim1

- Resim2

- Resim3