Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Yerel Uzman Alımı Sınavı

Londra Büyükelçiliği 05.08.2019

YEREL UZMAN ALIMI

Müşavirliğimiz personel ihtiyacı çerçevesinde 1 adet yerel uzman alımı yapılacaktır. Başvurular için son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimi olup, aşağıdaki nitelikleri taşıyan adayların,

a) Kimlik örneği ve Türkçe tercümesi,

b) Mezuniyet belgesi ve Türkçe tercümesi,

c) Özgeçmişi (CV) ve Türkçe tercümesi,

d) Varsa referans mektubu ve Türkçe tercümesi,

Ekleyerek londra@ticaret.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ön elemeyi geçen adaylara sınav hakkında e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

Yerel uzman için koşullar;

  1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
  2. Alanında tecrübe sahibi olmak.
  3. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.
  4. Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.
  5. Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
  6. Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.
  7. Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.
  8. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.
  9. Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya tecilli bulunmak.
  10. Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Pazartesi - Cuma

9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 Dini Tatil (Good Friday)
13.4.2020 Dini Tatil (Easter Monday)
8.5.2020 Resmi Tatil (Early May Bank Holiday)
24.5.2020 Ramazan Bayramı
25.5.2020 Resmi Tatil (Spring Bank Holiday)
31.7.2020 Kurban Bayramı
31.8.2020 Resmi Tatil (Summer Bank Holiday)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 Dini Tatil (Christmas Day)
26.12.2020 Resmi Tatil (Boxing Day)